Skip to Content

Mělník

Syndikovat obsah
Mělník - aktuálně
Aktualizace: 32 min 5 sek zpět

Materiály ZM 2019

Pá, 22/02/2019 - 12:46

Pronájem bytů

Pá, 22/02/2019 - 12:13

Barbora Walterová Benešová

Pá, 22/02/2019 - 08:11

Královská věnná města se opět představí společně

Pá, 22/02/2019 - 07:49
Je již tradicí, že se Královská věnná města účastní veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové, který se letos koná ve dnech 8. – 9. března. Jako v minulých letech se opět sejde devět červených stánků, ve kterých najdete spoustu materiálů nejen o historii jednotlivých královských věnných měst, ale také materiály společné. Čeká na vás i jedna novinka v podobě fotokoutku, kde se můžete vyfotit jako královny či králové. Město Mělník se bude jako každý rok prezentovat i mělnických vínem a karásky z královské kuchařky.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mělníka

Pá, 22/02/2019 - 07:49
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mělníka, které se koná dne 4. 3. 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu č.p. 51.

Aktuality

Pá, 22/02/2019 - 07:48

Programy

Pá, 22/02/2019 - 07:45

Pronájem nebytových prostor

Čt, 21/02/2019 - 14:17

Potřebuji zařídit (MAJ)

Čt, 21/02/2019 - 14:17

Dopravní přestupky

Čt, 21/02/2019 - 14:10

Majetkoprávní oddělení

Čt, 21/02/2019 - 14:08

Odbor dopravních a správních agend

Čt, 21/02/2019 - 14:07

Veřejná debata - projekt regenerace parku Na Podhoří

Čt, 21/02/2019 - 13:41
Mělnický spolek P.U.N.K. (Park-Ulice-Náměstí-Krajina) ve spolupráci s městem Mělník pořádá veřejnou debatu o nově vzniklém projektu regenerace parku Na Podhoří. Jedná se o území městské zeleně, které je dlouhodobě zanedbáno, území původních sadů, zahrádek a vinic na severním svahu mělnického kopce, pod ulicí Tyršova směrem k Podolí. Debata proběhne ve středu 20. března 2019 od 18:00 v Masarykově kulturním domě. Přijďte se s projektem regenerace parku seznámit a diskutovat. V rámci diskuze vystoupí autoři projektu a zástupci vedení města, kteří seznámí veřejnost také s připravovanými projekty v blízkém okolí (Revitalizace sídlištní zeleně Na Pivovaře a ulice Tyršova). Klára Dědová

REGISTR ŘIDIČŮ

Čt, 21/02/2019 - 13:24
Níže zveřejněné návody k řešení životních situací nejsou právně závaznými dokumenty a slouží pouze k informaci a pomoci občanům pro jednání a vyřizování svých záležitostí na oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství. Případné nesrovnalosti, prosím, oznamte na e-mail: [email protected] nebo na tel. č. 315 635 511. Bc. Renata Michňová vedoucí oddělení

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Čt, 21/02/2019 - 12:17
Prostor sloužící k podnikání čp. 3359 o výměře 47,90 m2.

Pronájmy nebytových prostor

Čt, 21/02/2019 - 12:15